Ofte stilte spørsmål

HER HAR VI SAMLET INFORMASJON SOM DU KANSKJE LURER PÅ

  Expand/Close
 • Hva er et hackathon?

  En intens, tverrfaglig arbeidsøkt over et døgn som munner ut i et løsningsforslag

 • Hvem kan delta?

  Alle kan delta! Vi ønsker oss en fin blanding av studenter, pedagoger, lærere og andre i utdanningssektoren samt forretningsutviklere, entrepenører, designere og utviklere. Målet er å sette sammen tverrfaglige team der alle har en viktig rolle. Slik kan vi lære mest mulig av hverandre!

 • Hva med intellektuelle rettigheter?

  Deltakerne beholder selv alle rettigheter til det de har laget.

 • Hvor mange kan være med på et team?

  Et team kan bestå av 4 til 6 deltakere. Om du ikke har et team, kan du melde deg på som enkeltperson og vi vil finne et lag til deg!

 • Hva utgjør et ideelt team?

  Det er forventet at team vil lage en fungerende applikasjon, prototype, proof of concept eller presentasjonsmateriale for å forklare, pitche og presentere løsningen. Et team vil derfor ha nytte av tverrfaglighet på teamet, for eksempel en elev/lærerstudent/lærer, en utvikler, en grafisk designer og en forretningperson.
  Team kan bestå av deltakere fra én organisasjon eller deltakere fra flere organisasjoner. Deltakerne oppfordres til å lage team før arrangementet for å være sikker på at teamene har de nødvendige forutsetningene for faktisk å lage en edtech-løsning og en relatert pitch og presentasjonsmateriell, men hvert enkelt team må være villig til å akseptere individuelle deltakere ved starten av arrangementet. Dette er for å oppfordre til mangfold i tanker og erfaring, og for å inkludere individuelle deltakere som ikke ble med på et team før starten av arrangementet.
  Teamene må komme til arrangementet uten å ha begynt utviklingen, men de kan ha diskutert ideer på forhånd eller avtalt en ide som skal utvikles og rekruttere teammedlemer som skal hjelpe med utviklingen under arrangementet.