Er det noe vi vet, så er det at alle er forskjellige. Mye av dagens teknologi lages for å passe til «normalen». Men det betyr at mange med behov for tilpasninger ikke alltid får et godt tilbud og dermed også begrensede muligheter for å delta og til å utfolde seg i dagens stadig mer digitale samfunn.

Men teknologi kan også ha motsatt effekt, det kan skape utenforskap til den faktiske verden, fordi det kan oppleves enklere å håndtere livet virtuelt, enten gjennom venner i et spill eller i sosiale nettverk.  

På Oslo Edtech Hackathon utfordrer vi deltakerne til å utforme et konsept som tar utgangspunkt i en utsatt gruppe, slik at hverdagen deres blir enklere og terskelen for å delta i samfunnet blir lavere, enten det er på skolen, under studiene eller i arbeidslivet.

Vi oppfordrer deltakere til selv å velge problemstilling, det kan være alt fra gode løsninger for å ivareta universell utforming, personvern, digital sikkerhet til hva man kan gjøre for å forhindre sosial isolasjon blant unge.

Den eneste fellesnevneren vi ønsker, er at løsningene bruker teknologi og ivaretar et fokus på læring, utvikling og inkludering.  

NTNU, Gyldendal, Oslo Edtech Cluster og Tekna inviterer til hackathon og felles dugnad for å komme opp med løsninger som kan bidra til å bøte på problemet.

 

For Oslo Edtech Hackathon er målet å finne nye innfallsvinkler og løsninger på utenforskap. Det kan være løsninger som forhindrer forhindrer eller løsninger som engasjerer og fanger opp de som har opplever dette.

Hva er et hackathon?

En intens, tverrfaglig arbeidsøkt over et døgn som munner ut i et løsningsforslag

Hovedformålet er å finne nye innovative løsninger som enten forbedrer og effektiviserer læringen og kan bidra til å forebygge utenforskap – enten det er i form av sosial isolasjon i skolen, fra studier eller i form av at man som ansatt ikke klarer å henge med i kravene til kompetanseheving eller at det er vanskelig å komme inn i et stadig mer avansert næringsliv.

Vi tror at aktiv læring gjennom bruk av teknologi kan være ett av mange svar på denne samfunnsutfordringen.

I løpet av 24 timer samarbeider studenter og fagfolk innen pedagogikk, teknologi, design og entreprenørskap i en konkurranse for å finne nye løsninger på utfordringer innen læringsteknologi.

Etter et 24-timers hackathon blir det presentasjoner og kåring med jury av de beste bidragene.

Hvem kan delta?

Alle kan delta! Vi ønsker oss en fin blanding av studenter, pedagoger, lærere og andre i utdanningssektoren samt forretningsutviklere, entrepenører, designere og utviklere. Målet er å sette sammen tverrfaglige team der alle har en viktig rolle. Slik kan vi lære mest mulig av hverandre!

Hvorfor skal du delta på Oslo EdTech Hackathon?

 

 

 • Du får muligheten til å komme opp med en løsning som kan bøte på en viktig samfunnsutfordring
 • Du får erfaring med hvordan du kan bruke din kunnskap i kombinasjon med andre fagdisipliner
 • Du får møte fremoverlente og engasjerte folk innen en bransje med store muligheter og behov for innovasjon
 • Du får dele din kunnskap med andre som brenner for bedre læringsløsninger
 • Du og ditt team får mulighet til å gå av med seieren for beste løsning

Hvordan kan du delta?

Deltakere kan melde seg på som et komplett team eller som individuelle deltakere som deretter blir satt sammen til et team. Før arrangementet må deltakere signere en erklæring på at reglene for arrangementet er forstått og akseptert.

Team

Et team kan bestå av 4 til 6 deltakere. Om du ikke har et team, kan du melde deg på som enkeltperson og vi vil finne et lag til deg!

Hvordan kan deltakere finne medlemmer til å sette sammen sitt eget team?

 • Team og individuelle deltakere oppfordres til å bruke  Oslo EdTech Hackathon sin Facebook-side eller Slack-kanal til å søke etter deltakere eller team å delta på.
 • Tilgang til Slack-kanal gis ved påmelding.
 • Individuelle deltakere kan melde inn kompetanse og ønske om å bli satt på et team når de fyller ut påmeldingsskjema 
 • Teamet får beskjed om sammensetningen før Oslo EdTech Hakcathon starter.

Hva utgjør et ideelt team?

Det er forventet at team vil lage en fungerende applikasjon, prototype, proof of concept eller presentasjonsmateriale for å forklare, pitche og presentere løsningen. Et team vil derfor ha nytte av tverrfaglighet på teamet, for eksempel en elev/lærerstudent/lærer, en utvikler, en grafisk designer og en forretningperson.

Team kan bestå av deltakere fra én organisasjon eller deltakere fra flere organisasjoner. Deltakerne oppfordres til å lage team før arrangementet for å være sikker på at teamene har de nødvendige forutsetningene for faktisk å lage en edtech-løsning og en relatert pitch og presentasjonsmateriell, men hvert enkelt team må være villig til å akseptere individuelle deltakere ved starten av arrangementet. Dette er for å oppfordre til mangfold i tanker og erfaring, og for å inkludere individuelle deltakere som ikke ble med på et team før starten av arrangementet.

Teamene må komme til arrangementet uten å ha begynt utviklingen, men de kan ha diskutert ideer på forhånd eller avtalt en ide som skal utvikles og rekruttere teammedlemer som skal hjelpe med utviklingen under arrangementet.

Pris

Studenter/skoleelever: 350,-

Andre: 500,-

Et helt lag: 2500,-

 

Dette er inkludert

 • Mat og drikke under hele arrangementet
 • Slack-konto for alle deltakere der du kan finne partnere og få nyttig informasjon
 • Tilgang til kompetansepakke om design-metodikk og prototyping
 • Tilgang på rådgivere innen tech, politikk, designmetoder og elevgrupper under arrangementet
 • Mulighet til å delta på kick-off 27. februar hos Tekna

Hva kan du vinne?

Det kåres kun én vinner – så her er det «the winner takes it all» som gjelder.

• Vinnerlaget får 30 000 kr i frie midler.
• Dersom vinnerlaget bestemmer seg for å gå videre for å realisere idéen utløses 100.000 kr gjennom Regionale forskningsfond – Hovedstaden.
• I tillegg får vinnerlaget en workshop med dyktige tjenestedesignere hos designbyrået Halogen for å konseptualisere idéen videre.

Vi kårer også en publikumsfavoritt!

Dere som deltar, blir med å stemme frem en publikumsfavoritt basert på pitchen som lagene gir lørdag kveld. Publikumsfavoritten vil få heder og ære – og en liten oppmerksomhet.