Frafall fra videregående skole, høyere utdanning og arbeidslivet er et betydelig samfunnsproblem.

NTNU, Gyldendal, Oslo Edtech Cluster og Tekna inviterer til hackathon og felles dugnad for å komme opp med løsninger som kan bidra til å bøte på problemet.

Et hackathon er en konkurranse der ulike team konkurrerer i 24 timer om å lage den beste løsningen innen en gitt problemstilling.

For Oslo Edtech Hackathon er målet å finne nye innfallsvinkler og løsninger på frafall. Det kan være løsninger som forhindrer frafall eller løsninger som engasjerer og fanger opp de som har falt utenfor.  

Hva er et hackathon?

En intens, tverrfaglig arbeidsøkt over et døgn som munner ut i et løsningsforslag

Hovedformålet er å finne nye innovative løsninger som enten forbedrer og effektiviserer læringen og kan bidra til å forebygge frafall – enten det er frafall i form av drop-out fra videregående, frafall fra studier eller frafall i form av at man som ansatt ikke klarer å henge med i kravene til kompetanseheving eller at det er vanskelig å komme inn i et stadig mer avansert næringsliv.

Vi tror at aktiv læring gjennom bruk av teknologi kan være ett av mange svar på denne samfunnsutfordringen.

I løpet av 24 timer samarbeider studenter og fagfolk innen pedagogikk, teknologi, design og entreprenørskap i en konkurranse for å finne nye løsninger på utfordringer innen læringsteknologi. Etter et 24-timers hackathon blir det presentasjoner og kåring med jury av de beste bidragene.

Hvorfor skal du delta på Oslo EdTech Hackathon?

 • Du får muligheten til å komme opp med en løsning som kan bøte på en viktig samfunnsutfordring
 • Du får erfaring med hvordan du kan bruke din kunnskap i kombinasjon med andre fagdisipliner
 • Du får møte fremoverlente og engasjerte folk innen en bransje med store muligheter og behov for innovasjon
 • Du får dele din kunnskap med andre som brenner for bedre læringsløsninger
 • Du og ditt team får mulighet til å gå av med seieren for beste løsning

Er du lærer, pedagog eller jobber du med EdTech?

 • Få erfaring fra hvordan du kan bruke din kunnskap om pedagogikk og læringsteknologi i kombinasjon med andre fagdisipliner.
 • For første gang samler vi de toneangivende aktørene i bransjen til samarbeid om nye teknologiske løsninger i praksis
 • Del din kunnskap med andre studenter, pedagoger, designere, utviklere og entreprenører for å løse et felles mål om å forebygge og forhindre frafall.

Er du teknolog, designer eller entreprenør?

 • Få innblikk i hvilke  problemer som kan løses bedre med teknologi
 • Møt fremoverlente folk innen en bransje med store muligheter og behov for innovasjon
 • Del din kunnskap med pedagoger, studenter, designere, utviklere og entreprenører for å jobbe med et felles mål om å forebygge og forhindre frafall.

Problemstilling

Deltakere må lage en løsning som passer inn i en av to hovedretninger:

* Løsninger for å forhindre frafall i skolen

* Fasilitere enklere tilgang til kunnskap som kreves for å holde seg faglig a jour og relevant i arbeidslivet

Deltakerne står fritt til å velge hvilket tema de ønsker for sine team så lenge de kan lage en løsning innenfor disse to hovedretningene. Løsningen må være presentasjon av et konsept, som fremvises gjennom fungerende prototype, proof of concept eller presentasjonsmateriale for å forklare, pitche og presentere applikasjonen.

Hvem kan delta?

Studenter, pedagoger, lærere og andre i utdanningssektoren samt forretningsutviklere, entrepenører, designere og utviklere. Målet er å sette sammen tverrfaglige team der alle har en viktig rolle. Slik kan vi lære mest mulig av hverandre!

Hvorfor skal du delta?

 • Du får muligheten til å komme opp med en løsning som kan bøte på en viktig samfunnsutfordring
 • Du får erfaring med hvordan du kan bruke din kunnskap i kombinasjon med andre fagdisipliner
 • Du får møte fremoverlente og engasjerte folk innen en bransje med store muligheter og behov for innovasjon
 • Du får dele din kunnskap med andre som brenner for bedre læringsløsninger
 • Du får mulighet til å gå av med seieren for beste løsning

Team

Et team kan bestå av 4 til 6 deltakere.

Påmelding

Deltakere kan melde seg på som et komplett team eller melde  seg på som individuelle deltakere som deretter blir satt sammen til et team. Før arrangementet må deltakere signere en erklæring på at reglene for arrangementet er forstått og akseptert.

Hvordan kan deltakere finne medlemmer til sitt team?

Ved å søke etter teammedlemmer på Slack og Facebook:

 • Team og individuelle deltakere oppfordres til å bruke  Oslo EdTech Hackathon sin Facebook-side eller Slack-kanal til å søke etter deltakere eller team å delta på.
 • Tilgang til Slack-kanal gis ved påmelding.
 • Team kan melde inn behov og ønsket kompetanse når de fyller ut påmeldingsskjema 
 • Individuelle deltakere kan melde inn kompetanse og ønsket tema når de fyller ut påmeldingsskjema 
 • Teamet får beskjed om sammensetningen før Oslo EdTech Hakcathon starter.

Hva utgjør et ideelt team?

Det er forventet at team vil lage en fungerende applikasjon, prototype, proof of concept eller presentasjonsmateriale for å forklare, pitche og presentere løsningen. Et team vil derfor ha nytte av tverrfaglighet på teamet, for eksempel en elev/lærerstudent/lærer, en utvikler, en grafisk designer og en forretningperson.

Team kan bestå av deltakere fra én organisasjon eller deltakere fra flere organisasjoner. Deltakerne oppfordres til å lage team før arrangementet for å være sikker på at teamene har de nødvendige forutsetningene for faktisk å lage en edtech-løsning og en relatert pitch og presentasjonsmateriell, men hvert enkelt team må være villig til å akseptere individuelle deltakere ved starten av arrangementet. Dette er for å oppfordre til mangfold i tanker og erfaring, og for å inkludere individuelle deltakere som ikke ble med på et team før starten av arrangementet.

Teamene må komme til arrangementet uten å ha begynt utviklingen, men de kan ha diskutert ideer på forhånd eller avtalt en ide som skal utvikles og rekruttere teammedlemer som skal hjelpe med utviklingen under arrangementet.

Pris

Studenter/skoleelever: 350,-

Andre: 500,-

Et helt lag: 2500,-

 

Dette er inkludert

 • Mat og drikke under hele arrangementet
 • Slack-konto for alle deltakere der du kan finne partnere og få nyttig informasjon
 • Tilgang til kompetansepakke om design-metodikk og prototyping
 • Tilgang på rådgivere innen tech, politikk, designmetoder og elevgrupper under arrangementet
 • Mulighet til å delta på kick-off 4. april på SoCentral

Hva kan du vinne?

Det kåres kun én vinner – så her er det «the winner takes it all» som gjelder.


• Vinnerlaget får 30 000 kr i frie midler.
• Dersom vinnerlaget bestemmer seg for å gå videre for å realisere idéen utløses 100.000 kr gjennom Regionale forskningsfond – Hovedstaden.
• I tillegg får vinnerlaget en workshop med dyktige tjenestedesignere hos designbyrået Halogen for å konseptualisere idéen videre.

Vinnerlaget og løsningen laget kommer frem til vil i tillegg bli presentert under NKUL – Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring – Norges største konferanse for digital læring fredag 10. mai.

Vi kårer også en publikumsfavoritt!

Dere som deltar, blir med å stemme frem en publikumsfavoritt basert på pitchen som lagene gir lørdag kveld. Publikumsfavoritten vil få heder og ære – og en liten oppmerksomhet.