Tema 2019

Frafall fra videregående skole, høyere utdanning og arbeidslivet er et betydelig samfunnsproblem.

 

3. til 4. mai 2019 inviterte Foreningen Oslo Edtech Hackathon og medarrangører til hackathon og felles dugnad for å komme opp med løsninger som kan bidra til å bøte på problemet.

Et hackathon er en konkurranse der ulike team konkurrerer i 24 timer om å lage den beste løsningen innen en gitt problemstilling.

For Oslo Edtech Hackathon 2019 var målet å finne nye innfallsvinkler og løsninger på frafall. Det kan være løsninger som forhindrer frafall eller løsninger som engasjerer og fanger opp de som har falt utenfor.