Er det noe vi vet, så er det at alle er forskjellige. Mye av dagens teknologi lages for å passe til «normalen». Men det betyr at mange med behov for tilpasninger ikke alltid får et godt tilbud og dermed også begrensede muligheter for å delta og til å utfolde seg i dagens stadig mer digitale samfunn. 

Men teknologi kan også ha motsatt effekt, det kan skape utenforskap til den faktiske verden, fordi det kan oppleves enklere å håndtere livet virtuelt, enten gjennom venner i et spill eller i sosiale nettverk.  

På Oslo Edtech Hackathon utfordrer vi deltakerne til å utforme et konsept som tar utgangspunkt i en utsatt gruppe, slik at hverdagen deres blir enklere og terskelen for å delta i samfunnet blir lavere, enten det er på skolen, under studiene eller i arbeidslivet.

Vi oppfordrer deltakere til selv å velge problemstilling, det kan være alt fra gode løsninger for å ivareta universell utforming, personvern, digital sikkerhet til hva man kan gjøre for å forhindre sosial isolasjon blant unge. 

Den eneste fellesnevneren vi ønsker, er at løsningene bruker teknologi og ivaretar et fokus på læring, utvikling og inkludering.  

NTNU, Gyldendal, Oslo Edtech Cluster og Tekna inviterer til hackathon og felles dugnad for å komme opp med løsninger som kan bidra til å bøte på problemet.

Arrangeres av Arrangeres av Arrangeres av Arrangeres av