Et hackathon er en konkurranse der ulike team konkurrerer i 24 timer om å lage den beste løsningen innen en gitt problemstilling. For Oslo Edtech Hackathon er målet å finne nye innfallsvinkler og løsninger på frafall. Det kan være løsninger som forhindrer frafall eller løsninger som engasjerer og fanger opp de som har falt utenfor.  
 

Vinnerlaget mottar 30 000 kr.

Dersom vinnerlaget bestemmer seg for at de ønsker å utvikle ideen videre, vil Regionale Forskningsfond Hovedstaden stiller med inntil 100 000 kroner for å dekke utgifter knyttet til videreutvikling av den beste idéen – forutsatt at en bedrift eller aktør fra offentlig sektor er partner og sender inn søknad formelt i etterkant.

Vinnerne av hackathonet får dessuten muligheten til å presentere eller få presentert sitt løsningsforslag på Nasjonal Konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL) i Trondheim 10. mai.

Hackathonet starter fredag 3. mai kl. 16 og varer til lørdag 4. mai kl. 20.

Vi publiserer hele EdTech-hackathon-programmet så snart det er klart. Følg med på denne siden.

Deltakere må lage en løsning som passer inn i en av to hovedretninger:

* Løsninger for å forhindre frafall i skolen

* Fasilitere enklere tilgang til kunnskap som kreves for å holde seg faglig á jour og relevant i arbeidslivet

Deltakerne står fritt til å velge hvilket tema de ønsker for sine team så lenge de kan lage en løsning innenfor disse to hovedretningene. Løsningen må være presentasjon av et konsept, som fremvises gjennom fungerende prototype, proof of concept eller presentasjonsmateriale for å forklare, pitche og presentere løsningen.

Hva ser juryen etter når de kårer vinnere?

Vi setter sammen en spennende og kompetent jury på fem personer som dekker et bredt kompetanseområde.

Juryen skal kåre vinnere innenfor hver hovedkategori:

  • Løsninger for å forhindre frafall i skolen
  • Fasilitere enklere tilgang til kunnskap som kreves for å holde seg faglig á jour og relevant i arbeidslivet

Beste løsning baseres på en helhetsløsning av løsningens score på innovasjonsgrad, brukervennlighet, teknisk løsning og verdien løsningen tilbyr målgruppen.  

Beste fremføring kåres basert på en helhetsvurdering av fremføringen av teamets prototype. 

Vi setter sammen en spennende og kompetent jury på fem personer som dekker et bredt kompetanseområde – som med bakgrunn fra næringslivet, utdanningsvirksomhet, teknologi, politikk og akademia.

Juryen vil annonseres like før arrangementet starter.

Gyldendalhuset vil være åpent for deltakerne under hele arrangementet.

Mat og drikke dekkes av arrangørene.

Det vil tilrettelegges for at hvert team har eget møterom.  

Studenter: 250 kr

Andre: 500 kr

Et helt lag: 2500

Meld deg på her!

Informasjon til deltakere blir gitt via Slack etter påmelding og Facebook.

Oslo EdTech Hackathon er et virkelig hackathon. Det er forventet at team vil lage en fungerende applikasjon, prototype, proof of concept eller presentasjonsmateriale for å forklare, pitche og presentere et løsningsforslag. 

Det finnes mange måter å lage en prototype . Eksempler er papirprototyper, digitale prototyper eller native prototyper (koding).

Mange startups har pitchet sin idé kun ved å bruke powerpoint for å imitere hvordan en digitaltjeneste kan fungere – og ofte vil dette være nok.

På kun 24 timer rekker dere ikke å lage avanserte prototyper – fokuser på hva som blir deres «proof of concept» – og bruk fantasien!

Det viktigste er at dere klarer å formidle hvilket problem dere forsøker å løse, hvordan dere skal løse det, hva som er deres unike verdiforslag og hvilket kundesegment løsningen er rettet mot. 

Her er noen videoer som kan gi inspirasjon til prototyping:

Lage mockups, wireframes og prototyper med PowerPoint
https://www.youtube.com/watch?v=Hoj7v0j8w6o&t=631s 
Paper Prototyping https://www.youtube.com/watch?v=JMjozqJS44M
 Digital Prototyping https://www.youtube.com/watch?v=KWGBGTGryFk
 Native Prototyping https://www.youtube.com/watch?v=lusOgox4xMI

Vi stenger dørene kl. 23 på Gyldendalhuset og åpner igjen kl. 06.30. Vi vurderer en mulighet for å jobbe videre på MESH for de lagene som måtte ønske det.

Det er verdt å merke seg at det verken er sunt eller godt for morgendagen å sitte oppe hele natten, pumpet på koffein.

Oslo EdTech Hackathon skal være gøy og du skal ha muligheten til å lære noe nytt.

Det er med andre ord er opp til lagene hvordan man best vil gjøre det.

Immaterielle rettigheter:

  • Alle deltakerne vil sammen eie sin egen løsning og relatert immaterielle rettigheter (slik som varemerker, copyright etc.), med mindre deltakerne avtaler noe annet. Dette gjelder med unntak av rettigheter som eies av tredjeparter som er tillatt brukt under arrangementet.
  • Det er forventet at team vil lage en fungerende applikasjon, prototype, proof of concept eller presentasjonsmateriale for å forklare, pitche og presentere applikasjonen. Et team vil derfor ha nytte av tverrfaglighet på teamet, for eksempel en lærer- eller pedagogikkstudent/lærer, en utvikler, en grafisk designer og en forretningperson.
  • En organisasjon kan melde på et helt team. Deltakerne oppfordres til å lage team før arrangementet for å være sikker på at teamene har de nødvendige forutsetningene for faktisk å lage en læringsløsning og en relatert pitch og presentasjonsmateriell, men hvert enkelt team må være villig til å akseptere individuelle deltakere ved starten av arrangementet. Dette er for å oppfordre til mangfold i tanker og erfaring, og for å inkludere individuelle deltakere som ikke ble med på et team før starten av arrangementet.
  • Krav om “fresh code:” Teamene må komme til arrangementet uten å ha begynt utviklingen, men dere kan ha diskutert ideer på forhånd eller avtalt en ide som skal utvikles og rekruttere teammedlemer som skal hjelpe med utviklingen under arrangementet.

Du må minst være 16 år for å delta.

Et hackathon er en konkurranse der ulike team konkurrerer i 24 timer om å lage den beste løsningen innen en gitt problemstilling.

 

For Oslo Edtech Hackathon er målet å finne nye innfallsvinkler og løsninger på frafall. Det kan være løsninger som forhindrer frafall eller løsninger som engasjerer og fanger opp de som har falt utenfor.  

Lukk meny
×
×

Handlekurv