Oslo EdTech Hackathon er en ideell stiftelse stiftet februar 2019. Stiftelsens formål er å arbeide for økt kunnskap og oppslutning om bruk av teknologi innenfor edtech-sektoren i Norge, for å fremme samfunnsutvikling,  kunnskap og innovasjon innen livslang læring. Oslo EdTech Hackathon 2019 er stiftelsens første arrangement.

Oslo EdTech Hackathon 2019 er et samarbeidsprosjekt mellom Gyldendal, NTNU, Oslo EdTech Cluster.

Lukk meny
×
×

Handlekurv