Oslo EdTech Hackathon er en ideell stiftelse stiftet februar 2019. Stiftelsens formål er å arbeide for økt kunnskap og oppslutning om bruk av teknologi innenfor edtech-sektoren i Norge, for å fremme samfunnsutvikling,  kunnskap og innovasjon innen livslang læring. Oslo EdTech Hackathon 2019 er stiftelsens første arrangement.

Oslo EdTech Hackathon 2019 er et samarbeidsprosjekt mellom Gyldendal, NTNU, Oslo EdTech Cluster.