– Oslo Edtech Hackathon –

27. – 28. mars 2020


MELD DIN INTERESSE HER

Hvorfor delta?

Ved å delta får du muligheten til å bruke dine kunnskaper og ferdigheter i kombinasjon med andre fagdisipliner. Du vil også møte fremoverlente og engasjerte folk innen en bransje med store muligheter og behov for innovasjon. Sammen jobber dere mot en løsning på tildelt tema og problemstilling.

Hva er et hackathon?

En intens, tverrfaglig arbeidsøkt over et døgn som munner ut i et løsningsforslag.

Hvem er vi?

Oslo EdTech Hackathon er organisert som en ideell forening og har som formål er å arbeide for økt kunnskap og oppslutning om læringsfremmende teknologi i Norge, for å fremme samfunnsutvikling, kunnskap og innovasjon innen livslang læring. 

Arrangert i samarbeid

Disse var med å arrangerte Oslo Edtech Hackathon 2019
Picture of hackathon participants


SPONSORER

Disse støttet Oslo Edtech Hackathon 2019